Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Τίτλος
Πρόχειρος διαγωνισμός για την "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2016-2017"
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων
ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος διαγωνισμός για "Προμήθεια Εξαρτημάτων - Υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης Δήμου Παγγαίου"
ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών Ελέγχου Δικτύου Ύδρευσης - Άρδευσης (Υδρόμετρα)"
Προμήθεια Γραφικής Ύλης Δήμου Παγγαίου
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017
Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Δήμου Παγγαίου
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παγγαίου (2016-2017)
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων 2016-2017
Ορθή Επαναλήψη: Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π.
ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χυτοσιδήρων Καλυμμάτων Φρεατίων Αποχέτευσης
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα ΝΠΔΔ και λοιπές μονάδες του Δήμου Παγγαίου
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών
Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Παγγαίου
Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων
Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013 - 2015
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2014-2015
Προμήθεια Σωλήνων & Υδραυλικών Εξαρτημάτων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Climate Neutral Urban Districts in Europe