Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου - Μηχανουργείου 2013-2014

Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου - Μηχανουργείου 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ελευθερούπολη 23/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43600
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

 

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1066/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:   «Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου για το έτος 2013 - 2014»

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50031

FAX : 25923 50077

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά είδος

Ισχύουσα Νομοθεσία: Το Π.Δ. 28/80 & ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών χωρίς το ΦΠΑ

Ημ/νία - Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04/11/2013, ώρα 11.00

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

 

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου - Μηχανουργείου 2013-2014 (.rar)