Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος
Υπηρεσία υλοποίησης έργου «A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation»
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΑΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ"
Εργασίες καθαρισμού βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και αστικά - περιαστικά άλση των Δ.Ε Ελευθερούπολης , Δ.Ε Ορφανού , Δ.Ε Ελευθερών και Δ.Ε. Πιερέων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
Σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός ( 1 ) ΠΕ Παιδιάτρου ,για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα για τον Διαγωνισμό: « Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου»
Απάντηση σε ερώτημα για τον Διαγωνισμό: « Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου» σχετικά με τη δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από εταιρεία ως υπεργολάβ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:"Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου"
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΑΑΠ 2016»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ)
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ