Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:"Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου"
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΑΑΠ 2016»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ)
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:"ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΑΠ 2016"
Πρόσκληση υποβολής προσφορών "Καθαρισμός Μοκετών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου"
Πρόκληση Υποβολής Προσφορών "Ετήσια συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων των παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου και προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων"
Πρόχειρος διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων Δήμου Παγγαίου"
ΔΕΥΑΑΠ: Πρόχειρος διαγωνισμός για "Χημικές Αναλύσεις ΔΕΥΑΑΠ 2016"
Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Σημαντικό: Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων Δήμου Παγγαίου
Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων Δήμου Παγγαίου
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υπηρεσία "Εργασίες Καθαρισμού Βλάστησης σε Κοινόχρηστους χώρους και αστικά - περιαστικά άλση της Δ.Ε. Ελευθερούπολης"
Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων του Δήμου Παγγαίου
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα Interreg Balkan MED 2014-2020
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στο Πρόγραμμα INTERREGV-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020
ΔΕΥΑΑΠ: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου 2016»