Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑΠ για : "ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΑΠ"
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την Εκτέλεση της υπηρεσίας : «Μικροβιολογικός Έλεγχος νερού εσωτερικού δικτύου εννέα (9) παιδικών σταθμών»
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσεων καθώς και της απογραφής έναρξης του νομικού προσώπου για τις χρήσεις 2014-2018»
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”»
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΕΥΑΑΠ _ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΕΥΑΑΠ _ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Υπηρεσία υλοποίησης του έργου «STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE»
Εκπόνηση ΗΜ μελέτης για την Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου»
Παροχή Υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παγγαίου”
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ):"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ Δ. Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ Δ. Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την Εκτέλεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός και Απολύμανση Μοκετών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παγγαίου»
Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου