Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος
Δ.Ε.Υ.Α.Π.: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και λειτουργία βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου»
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δήμου Πιερέων)»
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Μ.-Θ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ"
Ορθή Επανάληψη: Πρόχειρος Διαγωνισμός για "Χημικές Αναλύσεις ΔΕΥΑΠ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών «Εκπαίδευσης –Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους της πράξης Υπηρεσίες αξιολόγησης οφέλους πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, & 5» του έργου INTERSYC «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» European Territorial Cooperation Prog
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR / EXCELLENCE » ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013»
Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου για το 2014-2015
Περίληψη Διακήρυξης "Καθαρισμός Γραφείων για το 2014"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” του χρηματοδοτικού εργαλείου πολιτικής προστασίας πρόσκλησης 2013
WATER MANAGEMENT INTERVENTION: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμπληρωματικές δράσεις
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Regional Cooperation for Crafts Development
Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου - Μηχανουργείου 2013-2014
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου"
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR"»