Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Χρησιμοποίηση Εθνοφυλάκων για Φύλαξη του Στρατόπεδου «Υπλγού ΠΖ Κρίτωνος Κονσουλίδη» (Οφρύνιο Καβάλας)

Χρησιμοποίηση Εθνοφυλάκων για Φύλαξη του Στρατόπεδου «Υπλγού ΠΖ Κρίτωνος Κονσουλίδη» (Οφρύνιο Καβάλας)

Πρόσληψη εθνοφυλάκων για χρησιμοποίηση τους στη φύλαξη του Στρατόπεδου «Υπλγού ΠΖ Κρίτωνος Κονσουλίδη» (Οφρύνιο Καβάλας). Η υπηρεσία είναι καθημερινή, διάρκειας τριών (3) ωρών, με ημερήσια αποζημίωση 15€ μικτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α. Να ανήκουν στην Εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

β. Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1 ή Ι2

γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από Πολιτικό ή Στρατιωτικό Δικαστήριο.

ε. Να μην υπερβαίνουν το 60° έτος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στην ανωτέρω Μονάδα, για την πρόσληψη τους, είναι τα κάτωθι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλλε ούτε θα υποβάλλει παρόμοια αίτηση πρόσληψης σε άλλη Μονάδα.

β.  Φ/Α τελευταίου Εκκαθαριστικού Εφορίας,

γ.  Φ/Α Ειδικού Φύλλου Πορείας,

δ.  Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας

ε.  Ιατρική Γνωμάτευση Ψυχιάτρου,

στ.   Ιατρική Γνωμάτευση Παθολόγου,

ζ.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

η.  Δύο (2) Φωτογραφίες 3X3.

θ.  Φ/Α της 1ης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης (ΙΒΑΝ).

ι.   Φ/Α ΑΜΚΑ

ια.  Φ/Α του Ασφαλιστικού Φορέα τους και του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης.

ιβ. Φ/Α του δίπλωμα Οδήγησης, της Άδειας Κυκλοφορίας και της ασφάλειας του Οχήματος ή του Δικύκλου που θα χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Στρατόπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23220-32020 και 23220-32001, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 14:00 (Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Αραμπατζόγλου Βασίλειος).

 

{backbutton}