Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΑ Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου

Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου

 Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου» με προϋπολογισμό 161.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία, Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 161.290,32 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη από την Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10 π.μ..

13_ΤΕΥΔ.docx

ΜΕΛΕΤΗ_PDF.pdf