ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ

23/11/2022 ΕΩΣ ΤΙΣ 2/12/2022.

 

1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΕΡΙ_ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ_ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_περί_υγείας_και_φυσικής_καταλληλότητας.doc

2022-11-18_ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΣΟΧ_2_2022_Ψ607ΩΞΨ-7ΞΓ.pdf

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_περί_κωλύματος.doc

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10.6.2021.pdf

Comments are closed.