ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.. ΣΟΧ 2/ 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα.

 

Σχετικά αρχεία :

ΔΗΜΟΣ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΣΟΧ_2.2017.pdf 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΟΧ_30-3-2017_-_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΑΜΕΑ.doc

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο