Ανακοίνωση στρατολογικοί πίνακες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

                                                                                                                                                                                                         

 

             

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ελευθερούπολη 06/02/2019                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Πληροφορίες : Μ.Τσολακίδου                                

Ταχ.Δ/νση: Φρ.Παπαχρηστίδη 137α

ΤΚ 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ              

ΤΗΛ.25923-50041

ΦΑΞ.25923-50076      

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                            Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων» παρακαλούνται οι δημότες που έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2003 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Παγγαίου όπως συμπληρώσουν την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να μας την αποστείλουν είτε με φαξ στο τηλ.νούμερο 2592350076 ή μέσω e-mailtsolakidou@dimospaggaiou.gr ή ταχυδρομικώς : Δήμος Παγγαίου,Γραφείο Δημοτολογίων,Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α ,64100 Ελευθερούπολη ,το αργότερο μέχρι την 06/03/2019

 

                                                                                                                                                        Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

                                                                                                                                                     Για το τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης

                                                                                                                                                                     ΜΠΑΡΕΤΑΣ ΑΔΑΜΟΣ

 

 

 

 Ακολουθεί η υπεύθυνη δήλωση κατοικίας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.doc

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο