ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 03/06/2022 και λήγει στις 14/06/2022.

 

 

 

2022-06-01_ΤΕΛΙΚΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΣΟΧ_1_2022-_ΩΣΟΟΩΞΨ-660.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΕΡΙ_ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ_ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10.6.2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο