ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από 5/8/2021 έως 11/8/2021.

Υποβολή της αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: prosopiko@dimospaggaiou.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1_2021_ορθή_επανάληψη

 

Παράρτημα_ΙΙ_με_οδηγίες_συμπλήρωσης_της_αίτησης.docx

 

Παράρτημα_ΙΙΙ._Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο