Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” (Περίοδος 2017-2018)

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” (Περίοδος 2017-2018)

ΣΟΧ_1_2017_ΑΣΕΠ.pdf

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΟΧ_30-3-2017_-_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΑΜΕΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6-1.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο