ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Γίνεται γνωστό προς όλους τους ενδιαφερομένους ότι από τις 1 Απριλίου και μέχρι τις 30 Απριλίου 2018, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση εκθεσιακού χώρου στο κτίριο του πρώην Τελωνείου Νέας Περάμου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Παγγαίου και πρέπει να συνοδεύονται από Βεβαίωση Μη Οφειλής προς το Δήμο και Βεβαίωση Μη Οφειλής προς τη ΔΕΥΑ Παγγαίου.

Σημειώνεται ότι ο χώρος θα διατίθεται για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας και σε καμία περίπτωση περισσότερο. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο