ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ της Θέσης 6 στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Καβάλας κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ της  Θέσης 6 στην περιοχή  “Αμμόλοφοι” Καβάλας κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_2ης_ΕΠΑΝΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ΘΕΣΗ_6_ΑΜΜΟΛΟΦΩΝ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο