Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ( δάσκαλο μουσικής για το μουσικό εργαστήρι) με σύμβασης μίσθωσης έργου για το μουσικό -διδακτικό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου (δάσκαλο μουσικής για το μουσικό εργαστήρι) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το μουσικό-διδακτικό έτος 2017-2018

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimospaggaiou.gr (προκηρύξεις- προσλήψεις προσωπικού) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΚΕ-ΗΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση α) αυτοπροσώπως στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (-/νση: Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α ,Ελευθερούπολη Τ.Κ 64100, τηλ.2592350021, 2592350009 ) κατά τις ώρες 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ από -ευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες (ημ/νία δημοσίευσης: 22/09/2017) β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Παγγαίου -Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α , Ελευθερούπολη Τ.Κ 64100.

Σχετικά αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ.docx

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΥ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΥ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο