ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από 20/7/2022 έως 2/8/2022 ημέρα Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (παράρτημα ΙΙΙ) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράρτημα ΙΙ) είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρ. Διεύθυνση prosopiko@dimospaggaiou.gr

 

2022-07-19_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ.pdf

2022-07-19_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΥ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_93Ψ2ΩΞΨ-ΡΥΨ.pdf

2022-07-19_Παράρτημα_ΙΙΙ_ΑΙΤΗΣΗ_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου.docx

Μετάβαση στο περιεχόμενο