ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Στις 05 Μαίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.-12:00μμ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2016 και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.Στις 05 Μαίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.-12:00μμ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2016 και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά είκοσι δύο [ 22 ] και βρίσκονται:Δημοτική Ενότητα Ελευθερών (13) ΘΕΣΕΙΣ: (Ε1-Ε2-Ε6-Ε7-Ε8-Ε9-Ε10-Ε11-Ε12-Ε13-Ε14-Ε15-Η6)Δημοτική Ενότητα Ορφανού (9) ΘΕΣΕΙΣ: (Ο3-Ο5-Ο6-Ο10-Ο12-Ο13-Ο14-Ο19-Ο28).Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΙΓΙΑΛΟΥ.pdf

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο