ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ.971 ΟΦΡΥΝΙΟΥ

1 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      Στις  15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθ. 971  αγροτεμαχίων, έκτασης 21.812τμ, αγροκτήματος Οφρυνίου  που βρίσκεται στην Κοινότητα Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου.

           

     Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

     Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΓΡΟΤ._971_ΟΦΡΥΝΙΟΥ.docxΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΓΡΟΤ._971_ΟΦΡΥΝΙΟΥ.docx

             1 1

                   

Μετάβαση στο περιεχόμενο