ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

peramos-panigyri-1200x750.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εμποροπανηγύρεις Π. Οφρυνίου (2-6 Αυγούστου) Ν. Περάμου (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλείτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2022 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήμου Παγγαίου, στο Δηµοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνημμένα δικαιολογητικά, η στην ηλεκτρονική διεύθυνση pani2022@yahoo.com από την Παρασκευή 3 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47)
και 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους

ε) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα του δήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης ,

-αρχείο με τα τέλη και τον κανονισµό

-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε

εκθέτη-συµµετέχοντα

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1.Αξιολόγηση των αιτήσεων από 22-07-2022 έως 27-07-2021

2.Κλήρωση εάν ο αριθμός των συμμετοχών είναι περισσότερες από τις θέσεις 28-07-2022

3. Διάθεση θέσεων, κατάθεση του τέλους που τους αναλογεί, έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους έως 01-08-2022.

Επισήμανση: Για την είσοδο των εκθετών στις εμποροπανηγύρεις θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα όπως θα προβλέπονται από το ισχύον ΦΕΚ που θα υφίσταται.

 

Ελευθερούπολη, 31 Μαΐου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΕΧΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ_2022.doc

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_Π._ΟΦΡΥΝΙΟΥ.doc

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_Ν._ΠΕΡΑΜΟΥ.doc

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ.doc

 

 

 

peramos-panigyri-1200x750.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο