ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Από σήμερα 08/11/2021 κατά εφαρμογή του Φ.Ε.Κ. με αριθ. 5138/05.11.2021 σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού
[β] πιστοποιητικού νόσησης,
[γ] βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.
[δ] Αστυνομική ταυτότητα η διαβατήριο.
 
Screenshot_2021-11-08_at_11-54-57_Δήμος_Παγγαίου_-_Επίσημος_Διαδικτυακός_Τόπος_-_Δημος_Παγγαίου.png
Μετάβαση στο περιεχόμενο