ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2022-2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2022-2023

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ξεκινήσουν από 10/05/2022 έως  31/05/2022.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με email με θέμα: «Αίτηση Εγγραφής (ή Επανεγγραφής) στη Δομή …………… (αναγράφετε την δομή που επιθυμείτε)»  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανάλογα με την δομή στην οποία επιθυμείτε να επιλεγείτε (βλ. Παράρτημα 1).  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αργότερα μετά από ενημέρωση σας από τους υπεύθυνους της κάθε δομής. Παρακαλούμε προσοχή στην συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και ιδιαίτερα στα τηλέφωνα επικοινωνίας σας και στο email.

Τα αποτελέσματα, εγγραφών & επανεγγραφών θα ανακοινωθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Στα προνηπιακά  τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Παγγαίου και τις ώρες λειτουργίας, δείτε το σχετικό συνημμένο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα 1.

Δικαιολογητικά εγγραφών  – επανεγγραφών

1.Αίτηση (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό – συνημμένο αρχείο).  ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΒΝΣ__ΔΠΣ

2.Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3.Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό – συνημμένο αρχείο) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο καθώς και προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας με τα εμβόλια. Βεβαίωση_Υγείας_Βρεφών_και_Νηπίων

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδημάτων 2020 για μοριοδότηση της επιλογής σας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και Εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα έτους 2021 (το δικαιολογητικό θα προσκομίζεται στους παιδικούς σταθμούς μετά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων) για τον υπολογισμό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

5.Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αν οι γονείς είναι άνεργοι.

6.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Ο πρόεδρος

Καλλινικίδης Ανδρέας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΒΝΣ_-_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΟΝΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο