Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων 09/08/2022 09:00 π.μ. ημερα Τρίτη


ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων»
Στα πλαίσια της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 12672/19-07-2022 για την πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικώνμονάδων του Δήμου Παγγαίου και μετά την ισοβαθμία των υποψηφίων που προέκυψε αναφέρουμε ότι στις 9 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στην έδρα του Δήμου Παγγαίου, επί της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α στην Ελευθερούπολη και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για να καθορισθεί η τελική σειρά κατάταξης των ισοβαθμούντων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣΙΑΣ_ΚΛΗΡΩΣΗΣ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο