ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

evresi ergasias1 1728x800 c

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον την υπογράψουν στην ακόλουθη διεύθυνση: lamprinou@dimospaggaiou.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών και ξεκινάει από 21/08/2020 έως την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας στις 25/08/2020.

2020-08-20_200806_III_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.doc

2020-08-24_200806_II_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_τροποποιημένη.docx

2020-08-20_200806_I_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1_2020.pdf

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_24.8.2020.doc

 

evresi ergasias1 1728x800 c

Μετάβαση στο περιεχόμενο