ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/03/2023 ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

logo.png
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/03/2023 ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 
H ΔΕΥΑΑ Παγγαίου ενημερώνει τους χρήστες- καταναλωτές της παραλιακής ζώνης Οφρυνίου και συγκεκριμένα της περιοχής επέκτασης παρ. Οφρυνίου «Πετεινός», να μην συνδέσουν τις ιδιοκτησίες τους στο αποχετευτικό δίκτυο, παρόλο ότι έχουν κατασκευαστεί τα ιδιωτικά φρεάτια ή είναι σε διαδικασία κατασκευής, αφού ακόμη δεν λειτουργούν τα τοπικά αντλιοστάσια αποχέτευσης λόγω καθυστέρησης από την ΔΕΗ σύνδεσης με το δίκτυο της.
Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική όταν επιτραπεί από την ΔΕΥΑΑΠ, σύμφωνα με την παραγ.2 του άρθρου 2 του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου και γίνεται στη διακλάδωση που έχει κατασκευαστεί από την ΔΕΥΑΑΠ, εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης
Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Π έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.
Η σύνδεση θα επιτραπεί μετά από νεότερη ανακοίνωση της ΔΕΥΑΑΠ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και την κατανόηση όλων.
 
    ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 
logo.png
Μετάβαση στο περιεχόμενο