Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρένων) λόγω υιοθεσίας.

ff

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και απο τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας απο τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
  2. Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
  4. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετησάντων
  5. Παραίτηση από ένδικα μέσα, πιστοποιητικά τελεσιδικίας

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

ff

Μετάβαση στο περιεχόμενο