Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση γηπέδου – εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων αγροκτήματος Ακροβουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16910

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 222/2015 και 145/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 192 του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος δημοτικού ακινήτου, «του συνολικού γηπέδου, εμβαδού 31.000,00τ.μ., το οποίο είναι περιφραγμένο, με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, στερεωμένου σε σιδηροπασσάλους γωνιακούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών χρήσης του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων καθώς και του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 344α τεμάχιο εμβαδού 17.250,00τ.μ. στο αγρόκτημα Ακροβουνίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, ανεγερθέντος με την υπ’ αριθμ. 316/94 οικοδομική άδεια, το οποίο αποτελείται από ισόγειο όροφο εμβαδού 150,00τ.μ., του οποίου η χρήση του εκ της Ο.Α., είναι εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων και ενός υποστέγου εμβαδού 50,00τ.μ.». Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Διακήρυξη (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο