Αιτήσεις για συμμετοχή σε Εμποροπανήγυρεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ. Α.Ε.
Ταχ
. Δ/νση.: Φρ. Παπαχρ/στίδη 137α
Ταχ. Κώ
δικας: 64100
Πληροφορίες: Καράνταγλης Γιώργος

Emailpaggaioae@dimosρaggaiou.gr

Τηλ & Fax: 23592350071


      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 


Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εµποροπανήγυρεις Π. Οφρυνίου (2-6 Αυγούστου) Ν. Περάμου (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλίτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2017 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήµου Παγγαίου, στο Δηµοτικό Κατάστηµα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικάµε τα συνηγμένα δικαιολογητικά της αίτηση από την Δευτέρα 30 Απριλίου µέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας .Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47)
κ
αι 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους

ζ) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής

Προσοχή1: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα του δήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης ,

-αρχείο με τα τέλη καιτον κανονισµό

-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε

εκθέτηυµµετέχοντα

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1.Δήλωση θέσεων, αποστολή δικαιολογητικών και κατάθεση του 50% του τέλους που αναλογεί στον κάθε εκθέτη από 30/4/2018 έως 18/6/2018

2.Αξιολόγηση των αιτήσεων από 01-06-2018 έως 18-06 -2018

3.Διάθεση θέσεων και έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους από 20/06/2018-20/07/2018

,

,

 

Ελευθερούπολη, 27 Απριλίου   2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο