Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών

 ΓΓ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης για κατοχή αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου/ μελισσοσμηνών απαιτούνται:

  1. Έντυπη αίτηση αιτήματος
  2. Δήλωση ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ τρέχοντος έτους
  3. Ε9 ή άλλο αποδεικτικό κατοχής αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου στο Δήμο (κατά περίπτωση ελαιοκομικό μητρώο, αμπελουργικό μητρώο, συμβόλαιο ενοικιαστήριο, μητρώο αιγοπροβάτων κτλ.)

 

AITHΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ για Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών (.pdf)


AITHΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ για Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο