Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αριθμ. 728 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μεσιάς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18497
ΗΜΕΡ. 15.05.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια της αριθ. 162/2014Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. 9172/09.05.2014Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθ. 728 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.816τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μεσιάς, της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς, της Δ.Ε. Πιερέων. Το εν λόγω αγροτεμάχιο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρης Διακήρυξη (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο