Δωρεάν συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ) από τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες, ότι στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ), μπορεί να συμπληρωθεί δωρεάν και από τους ιατρούς το Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης. Οι ειδικότητες των ιατρών που είναι υπεύθυνοι για την συμπλήρωσή του, είναι παιδίατροι, γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Χρήστος Μποσμπότης

Μετάβαση στο περιεχόμενο