Δράσεις του Δήμου Παγγαίου σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και την στείρωση αδέσποτων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Γραφείο Τύπου:
 Τηλ. +30 25923 50018
Fax: +30 25923 50079
Email: grafeiotupou@dimospaggaiou.gr                                                      

                                                                                                                        Ελευθερούπολη, 01/06/2016

Δελτίο  Τύπου

  Ο Δήμος Παγγαίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σας ενημερώνει ότι όσοι αδέσποτοι σκύλοι κυκλοφορούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και φέρουν πορτοκαλί λουρί χωρίς επιγραφή και αντίστοιχα μπλε και κόκκινο λουρί στην επιφάνεια του οποίου αναγράφεται ο Δήμος Παγγαίου, ως φορέας υλοποίησης της δράσης, είναι πλήρως εμβολιασμένοι και παράλληλα στειρωμένοι και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνοι.

 Ο Δήμος Παγγαίου με την ορισθείσα πενταμελή επιτροπή, τους κτηνιάτρους και μερίδα ευαισθητοποιημένων, σε θέματα φιλοζωίας, πολιτών συνεχίζει την προσπάθεια για ολοκλήρωση των διαδικασιών στείρωσης και εμβολιασμού και των υπόλοιπων ζώων και για το λόγο αυτό ζητούμε την συμπαράσταση και την υπομονή των πολιτών στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο. Αξίζει να επισημανθεί ότι για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να αφαιρούνται τα λουριά από τα ζώα, γιατί με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η πολύ πετυχημένη διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και από την άλλη, τα εν λόγω λουριά χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των ζώων και όχι για λόγους καλαισθησίας.

Οι ενέργειες στο τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων στο Δήμο  ξεκίνησαν άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Δήμου (Σεπτέμβριος 2014)  .

Ο  επιθυμητός συντονισμός όλων των σχετικών με το αντικείμενων φορέων και προσώπων  (εθελοντικών ομάδων, φιλοζωικών σωματείων, κτηνιάτρων, εργατικού και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού) ήταν αρκετά χρονοβόρος και δυσχερής καθώς δεν υπήρχε στο Δήμο Παγγαίου κάποιος σχετικός μηχανισμός πάνω στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί η νέα Διοίκηση, η οποία προχώρησε άμεσα στις κάτωθι δράσεις  :

 •          Λήφθηκε η απόφαση και συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος  διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

•           Ζητήθηκε και πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

•           Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά Μητρώο Στειρώσεων και καταγράφονται λεπτομερώς τα στειρωμένα αδέσποτα ζώα.

•           Για πρώτη φορά στο Δήμο Παγγαίου με την υπ’ αριθ. 245/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων και υπογράφηκε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη για το αντικείμενο αυτό.

•           Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 70  στειρώσεις και παράλληλα εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και τοποθέτηση microchip  θηλυκών σκύλων, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Αρκετές από αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ζώα τα οποία μετέφεραν σε κτηνιάτρους μέλη φιλοζωικών σωματείων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί αρσενικών σκύλων.

•           Εκπονήθηκε μελέτη για το 2016 για την περισυλλογή, τη σήμανση, τη στείρωση και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων του Δήμου.

•           Ενώ στον προϋπολογισμό του 2015 (καταρτίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση) διατέθηκαν για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων συνολικά 10.000 ευρώ, για το 2016 με την υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 24.600 ευρώ για περισυλλογή, στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων  καθώς και 4000 ευρώ για προμήθεια ζωοτροφών και λοιπών ειδών για αδέσποτα ζώα.

•           Στις 23 -02-2016 υπογράφηκαν για πρώτη φορά στο Δήμο μας συμβάσεις με κτηνιάτρους και σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη υπεύθυνο  περισυλλογής.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργάνωσης στο τομέα των δράσεων του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα, όπως  προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, στο οποίο θα στηρίζεται στο εξής η σχετική διαχείριση.

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει, οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς οφείλουν να  μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου, να δηλώνουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης, να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου, να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του και το κυριότερο όλων, να μην εγκαταλείπουν το ζώο συντροφιάς.

Επειδή,  η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων είναι και εφικτή και χρήσιμη, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και να σεβαστούμε τις προϋποθέσεις εκείνες, που είναι απαραίτητες για την επίτευξή της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο