Αδειοδότηση γεωτρήσεων, πηγαδιών, πηγών κλπ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΗΓΩΝ κλπ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 146896/27-10-2014 (ΦΕΚ Β’2878/27-10-2014) Κ.Υ.Α. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με την οποία:

1)    Καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

2)    Καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών χρήσης των υδάτων και της εκτέλεσης των έργων αξιοποίησης των.

3)    Καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής της των ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού.

4)    Ορίζεται ως νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού για όσα υδροληπτικά έργα έχουν γίνει αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. η 30/4/2015.

5)    Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί από τις 20/12/2005 και μετά, η διάρκεια τους, είτε αυτή έχει λήξει ή όχι, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το έτος 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Αρμόδιος υπάλληλος: Στάγκος Ευάγγελος, τηλ:25923 50057/58)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο