Εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση που αφορά την Αδειοδότηση υφιστάμενων σημείων υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις, πηγές, γκιόλες κλπ)- Προσοχή υψηλά πρόστιμα.

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία  υποβολής αιτήσεων για Άδεια Χρήσης Νερού μέχρι την 30-09-2015.

Για  Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

α) με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1−10−2015 μέχρι 31−12−2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και

β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1−1−2016.

Παρακαλούνται όσοι κάνουν χρήση νερού από υφιστάμενα σημεία υδροληψίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια , να επικοινωνήσουν με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου  (τηλ: 25923 50056/58) προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Σχετικά Αρχεία:

ΚΥΑ 101123/2015 (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142)». (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο