ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2013

Ο Δήμαρχος Παγγαίου στο πλαίσιο της Πράξης ««Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS (σύμβαση υλοποίησης ECHO/SUB/2013/661051) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση σχετικά με τις παρακάτω δράσεις της ανωτέρω πράξης και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο ως τις 10.09.2014.

Δείτε εδώ το έγγραφο της προκήρυξης (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο