Διακήρυξη Δημοπρασίας αριθ. 728 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7106
ΗΜΕΡ. 26.02.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια της αριθ. 12/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθ. 2451/20.02.2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθ. 728 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.816,00 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μεσιάς, της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς, της Δ.Ε. Πιερέων. Το εν λόγω αγροτεμάχιο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

Πλήρες τεύχος διακήρυξης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο