Ανακοίνωση δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 618 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αμισιανών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15348/24-04-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 2 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η δεύτερη επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ. 618 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αμισιανών, έκτασης 20.500τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμισιανών, στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης του ανωτέρω αγροτεμαχίου, στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου, όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Ελευθερούπολη, 24 Απριλίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο