Αριθ. 438/2015 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Παγγαίου, έτους 2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο