2η Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 2.102 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.000,00τμ, αγροκτήματος Ελευθερών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 13744                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις  02 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η 2η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθ. 2.102 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.000,00τμ, αγροκτήματος Ελευθερών  που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ελευθερούπολη, 25 Μαΐου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο