Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-01-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη 18-01-2011
Αριθμ. Πρωτ. 1498

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ να έλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.      Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής περιόδου 2011 – 2012.
2.      Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Α’ τριμήνου του Δήμου Παγγαίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο