Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 13/12/2013
Αριθμ. Πρωτ.
50162

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Ελευθερών» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα
Θέμα 3ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων Κάριανης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 4ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Σιδηροκατασκευές στους κ.χ. της Δ.Ε. Ελευθερούπολης» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 5ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στο ΔΔ Αμισιανών» πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Θέμα 6ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ» (αρ. μελ. 1077/2012)
Θέμα 7ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013 – 2015»
Θέμα 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο