Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01-02-2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                            Ελευθερούπολη, 01/02/2011

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.  2759

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

1. Παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της πειθαρχικής δίωξης κατά τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου.

2. Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης συντηρητικής κατασχέσεως κατά του ως άνω.


Τα θέματα κρίθηκαν κατεπείγοντα λόγω της πιεστικής ανάγκης εξαιτίας της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση της υπεξαίρεσης χρημάτων από το ταμείο του πρώην Δήμου Ελευθερούπολης να προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του παραπάνω ταμία και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα με τη διαδικασία του επείγοντος για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δήμου εναντίον του παραπάνω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο