Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης τουΔήμου Παγγαίου στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, στις 07-11-2023,ημέρα Τρίτη και ώρα 01:30μμ

Comments are closed.