ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καθαρισμός χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές και υπομισθωτές εκτάσεων μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους!

Αναλυτικές πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο