Πρόσκληση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις ή ομάδες προσώπων με σκοπό τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Π.Π

Μετάβαση στο περιεχόμενο