Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22.08.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 01:00μμ

Μετάβαση στο περιεχόμενο