Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  συνίσταται στο Δήμο Παγγαίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

 

 

 

Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι φορέων (εμπορικών – επαγγελματικών), συλλόγων (επιστημονικών – αθλητικών – πολιτιστικών), ενώσεων (γονέων & κηδεμόνων), οργανώσεων  και κινήσεων πολιτών (εθελοντικών και μη), τοπικών συμβουλίων νέων, λοιπών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και δημότες.

 

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνονται στους φορείς του δήμου αλλά και τους δημότες.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την αίτηση που θα βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία σας, στη διεύθυνση infoatdimospaggaiou.gr έως και την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011.

 

Έντυπα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Τοπικοί φορείς (pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δημότες (pdf)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (doc)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο