ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στις 02-11-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 01:00 μ.μ

Μετάβαση στο περιεχόμενο