ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 23-05-2023 ΩΡΑ 13:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη,  την  23 Μαϊου  2023, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

 Θέμα 1ο Αποδοχή ποσού 31.000,43€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Β’ Κατανομή ΚΑΠ 2023).
Θέμα 2ο

 

Παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στις ακαδημίες της ομάδας Ορφέας – Φρίξος Ελευθερούπολης, από την 15 Οκτωβρίου έως και την 30 Μαρτίου 2023, για δύο ημέρες την εβδομάδα , Τρίτη  και Πέμπτη  από την 17:30 έως και την 19:30, για την προπόνησή τους.
Θέμα 3ο

 

Έγκριση εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Ελευθερούπολης, καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Θέμα 4ο

 

Έγκριση εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου-ΓΕΛ Ποδοχωρίου , καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

                                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_4_2023.doc 

Η Πρόεδρος της επιτροπής

                                                                          ΕΛΕΝΗ     ΜΠΕΝΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο