ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 23-05-2023 ΩΡΑ 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη,  την  23  Μαϊου  2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

 

 

Αίτημα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αντιφιλίππων  για  Παραχώρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων , για την πραγματοποίηση  της εκδήλωσης «4ο  Φιλανθρωπικό  Τουρνουά Μπάσκετ Συλλόγων» το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
Θέμα

 

2ο

 

 

Αίτημα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αντιφιλίππων  για  Παραχώρηση Προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων , για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «19η  Γιορτή Καλαμποκιού », το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023
Θέμα 3ο

 

 

Αίτημα του Προπονητή της Ακαδημίας καλαθοσφαίρισης «Πάνθηρες» για παραχώρηση  του εξωτερικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης  προς  χρήση για την προπόνησή τους, από την 14/6/2023 έως τέλος Ιουνίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημητρακούδης Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-2023.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο